Okres Bayreuth Poloha a velikost

Okres Bayreuth leží na severovýchode Bavorska na polovicní ceste mezi Mnichovem a Berlínem, Norimberkem a Lipskem, Frankfurtem a Prahou. Se svými 1.274 km2 je nejvetším okresem v kraji Horní Franky. Centrem regionu je festivalové a univerzitní mesto Bayreuth se 74.000 obyvateli. Okres samotný má ca. 110.000 obyvatel a v posledních 20 létech zaznamenal nadprumernou míru pristehovalectví – celkem 13.000 obyvatel – známka vysoké kvality života a lokality bayreutského kraje.

Dopravní napojení Spolkovými dálnicemi A 9 a A 70 a dále spolkovou silnicí B 303 je region výtecne napojen ve všech svetových smerech na evropská centra. O výstavbe výkonného spojení východ – západ z A 9 až na ceskou hranici se intenzivne jedná. Navázáním na Sasko-Franckou magistrálu Dráždany – Norimberk se zastávkou ICE-rychlíku v Bayreuthu je k dispozici výkonné nadregionální železnicní spojení. Prostrednictvím regionálního letište Hof – Plavno (40 km) je region trikrát denne napojen na mezinárodní letište Frankfurt nad Mohanem. Mezinárodní letište Norimberk leží ve vzdálenosti pouhých 80 km. Pro obchodní dopravu je v regionu k dispozici dopravní letište Bayreuth.

Prumysl a remeslná výroba tvorí vedeckou základnu

V prumyslu - v 75 podnicích s 20 a více zamestnanci - je zamestnáno celkem 7.200 pracujících. Stežejními obory jsou strojírenství, kovovýroba, sklárská výroba a keramika. Vedle toho se radí remeslná výroba se svojí rozmanitou a vyváženou strukturou oboru ve zhruba 1.500 podnicích k nejvýznamnejším hospodárským úsekum v okrese Bayreuth. Svojí univerzitou, kompetencním centrem pro nové materiály s technickým výzkumným strediskem, s kvalifikacním centrem, technologickým marketingem a inovacním fórem, vzdelávacím strediskem Prumyslové a hospodárské komory (IHK) a dále strediskem pro odborné
vzdelávání a technologii Remeslné komory jsou dány vynikající rámcové podmínky pro živnostenské podnikání v oblasti Bayreuthu. Pro usídlování dalších podniku provozuje okres spolecne s obcemi primerený rozvoj lokalit pro prumyslové využití. Celkem je k dispozici na 170 ha lokalit pro prumyslové využití v celkem 22 obcích okresu. Tak, jak je mnohotvárná nabídka ploch s ohledem na dopravní napojení, místopisné podmínky nebo velikost, se zdá být diferencovaná i cenová struktura. Cenové rozpetí sahá od 8,00 € / m2 do 70,00 € / m2 vcetne nákladu na položení infrastruktury.

Narustající význam služeb a cestovního ruchu

Tretím pilírem s narustajícím významem je sektor služeb a v nem zejména cestovní ruch. Celkem je k dispozici v okrese Bayreuth zhruba 10 000 lužek pro návštevníky v hotelích a u soukromých ubytovatelu. V obou strediscích cestovního ruchu – Smrcinách a Franckém Švýcarsku – se rocne registrují témer 2 miliony prenocování (v hotelích i v soukromí) a asi 10 milionu jednodenních prenocování. Pri porízení nove zavedené regionální karty pro oblast Smrcin a západoceských klázní – „RegioCard Fichtelgebirge / Westböhmische Beder“ máte možnost volného nebo zvýhodneného vstupného u více než 80 nabídek služeb v rekreacní oblasti Smrciny a regionu západoceských lázní.

Jednotlivé pametihodnosti a atrakce

Vedle široké nabídky jednotlivých kulturních a sportovních událostí jsou stredem zájmu jezero Fichtelsee ve Fichtelbergu, lanová dráha Ochsenkopf sever a jih, letní sánková dráha na Ochsenkopfu, štola pro verejnost ve Fichtelbergu a Goldkronachu, skanzen a informacní stredisko Prírodního parku Smrciny, horský statek Grassemann ve Warmensteinachu, termální prameny a lázne Obernsee v Mistelgau, Sofiina jeskyne v údolí Ahorntal a Certova jeskyne v Pottensteinu, zámek Fantasie s Muzeem dejin zahrad v Eckersdorfu, jedinecným v evropském merítku, nebo též Muzeum Franckého Švýcarska v Tüchersfeldu.

Naše adresa: Landratsamt Bayreuth, Markgrafenallee 5, D-95448 Bayreuth
Tel.: +49/9 21/7 28 - 0, Fax.: +49/9 21/7 28 - 8 80
E-Mail: poststelle@lra-bt.bayern.de,
Internet: http://www.landkreis-bayreuth.de

Seitenanfang